طرح هاي جديد عمراني شهرداري منطقه 7 را چگونه ارزيابي مي كنيد

مطلوب 37.6%
نسبتا خوب 11.9%
متوسط 13.7%
نامطلوب 36.8%


مشاهده نتايج

..:::بلوار مهرگان حدفاصل شرغان تا کوشکک:::..

 • مشخصات فنی ، اجرایی پروژه : قیر پاشی و آسفالت
 • مساحت پروژه : 20000 مترمربع
 • هدف از اجرای پروژه : ایجاد بستر و زیر ساخت مناسب شهری و توسعه - و بهبود محیط شهری برای شهروندان
 • نوع عملیات : عمرانی – رفاهی
 • هزینه اجراء : 000/000/400/2 ریال
 • مدت زمان اجراء : 6 ماه
 • پیشرفت فیزیکی : 90 درصد

 


..::کوچه سنگبری پل سردخانه شهرک دستخضر ::..

 • مشخصات فنی ، اجرایی پروژه : نقش برداریخاکبرداریپی کنیبتن مگرلوله گذاری
 • مساحت پروژه : 1500 متر طول
 • هدف از اجرای پروژه : انتقال آبهای سطحی
 • نوع عملیات : عمرانی – رفاهی
 • هزینه اجراء : 000/000/750 ریال
 • مدت زمان اجراء : 4 ماه
 • پیشرفت فیزیکی : 50 درصد

 


..::شهرک شهروز شهر ::..

 • مشخصات فنی ، اجرایی پروژه : نقش برداریخاکبرداریپی کنیبتن مگرلوله گذاری
 • مساحت پروژه : 600 متر طول
 • هدف از اجرای پروژه : انتقال آبهای سطحی
 • نوع عملیات : عمرانی – رفاهی
 • هزینه اجراء : 000/000/300 ریال
 • مدت زمان اجراء : 4 ماه
 • پیشرفت فیزیکی : 80 درصد

 


..::کوچه سنگبری پل سردخانه شهرک دستخضر ::..

 • عنوان پروژه : شهرک دستخضر – نصر سپاه و بلوار 45 متری دستخضر
 • مشخصات فنی ، اجرایی پروژه : اجرای کانیوا جدول و رفوژ وسط
 • مساحت پروژه : کانیوا 5000 متر جدول 10000 متر رفوژ وسط 2500 متر
 • هدف از اجرای پروژه : جمع آوری و انتقال آبهای سطحی
 • نوع عملیات : عمرانی – رفاهی
 • هزینه اجراء : 000/000/950/5 ریال
 • مدت زمان اجراء : 5 ماه
 • پیشرفت فیزیکی : نصر سپاه 100 درصد-شهرک دستخضر 60 درصد-بلوار دستخضر 70 درصد

 


..::بهسازی مسیر رودخانه خشک در سطح منظقه هفت::..

 • nمحل اجرا : محدوده شرقی شهر
 • nهدف از اجرای پروژه : رودخانه خشک رودخانه خشک شیراز در طول 35 کیلومتری خود از جبل و دراک تا دریاچه نمک در فصل بارندگی خروشان و انتقال دهنده آبهای سطحی شهر شیراز و سیلابهای کوههای دراک و کوه سرخ است. 14کیلومتر از مسیل خشک شیراز تا دریاچه مهارلو در محدوده شهرداری منظقه هفت قرار دارد.
  حجم رسوبات انتقالی رودخانه به دلیل کاهش شیب طبیعی زمین در محدوده های شرقی شهر همراه با ایجاد رسوبات فراوان به همراه بوده که لازم است همه ساله رسوب برداری گردد که اعتبارا ت خاصی توسط شهرداری منظقه  اختصاص می یابد و همچنین کمک های خاصی اعتبار استانی نیز بدین منظور اختصاص می یابد.
  nاقدامات انجام شده جهت بهسازی رودخانه خشک شامل:
  1. ¨دیوارگذاری قسمتی از ضلع جنوب که توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی انجام می گردد.
  2. ¨لایروبی حد فاصل پل پرویزی تا پل سردخانه
  3. ¨پیگیری عدم آبیاری زمینهای کشاورزی با پساب های رودخانه
  4. ¨ایجاد فضای سبز حاشیه ای اطراف رودخانه

 


..::جمع آوری و انتقال آبهای سطحی ( شهرک دستخضر – نصر سپاه – بلوار 45 متری دستخضر )::..

 • مشخصات فنی ، اجرایی پروژه : اجرای کانیوا جدو ل گذاری لوله گذاری
 • مساحت پروژه : اجرای جدول به طول 1200 متر کانیوا 5000 متر رفوژ وسط 2500 متر
 • هدف از اجرای پروژه : بهسازی و بهبود محیط شهری و هدایت و دفع اصولی آبهای سطحی
 • نوع عملیات : عمرانی
 • هزینه اجراء : 000/000/950/5 ریال
 • مدت زمان اجراء : 4 ماه
 • پیشرفت فیزیکی : 80 درصد
   

 تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 29/03/92 ساعت 10:09