• انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش
 • انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش
 • انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش
 • انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش
 • انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت اینترنتی شهرداری منطقه شش
 • انتقادات و پیشنهادات درج شده در سایت شهرداری منطقه شش
 • استعلام بهاء مورخ 4/5/93
 • استعلام بهاء مورخ 4/5/93
 • آگهـي مناقصـه عمـومـي
 • گزارش تصویری از راهپیمایی روز قدس
 • به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

  فضای سبز 26.2%
  ساماندهی معابر 37.2%
  مبلمان منطقه 6.2%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 30.5%


  مشاهده نتايج

  خدمات الکترونیکی
   

  خدمات الکترونیکی شهرداری شیراز http://esup.shiraz.ir/

  سیستم محاسبه عوارض خودرو http://car.shirazcity.org/

   


  تاريخ بروز رساني : شنبه 22/07/91 ساعت 12:27