به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 18.6%
ساماندهی معابر 21.9%
مبلمان منطقه 39.3%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 20.3%


مشاهده نتايج

خدمات الکترونیکی
 

خدمات الکترونیکی شهرداری شیراز http://esup.shiraz.ir/

سیستم محاسبه عوارض خودرو http://car.shirazcity.org/

 


تاريخ بروز رساني : شنبه 22/07/91 ساعت 12:27