به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 18.0%
ساماندهی معابر 20.5%
مبلمان منطقه 43.7%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 17.9%


مشاهده نتايج

خدمات الکترونیکی
 

خدمات الکترونیکی شهرداری شیراز http://esup.shiraz.ir/

سیستم محاسبه عوارض خودرو http://car.shirazcity.org/

 


تاريخ بروز رساني : شنبه 22/07/91 ساعت 12:27