منطقه 6 در آینه مطبوعات

به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 18.3%
ساماندهی معابر 20.5%
مبلمان منطقه 43.3%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 17.9%


مشاهده نتايج

خدمات اینترنتی شهرداری

 تازه های منطقه 6
 مشارکت شهروندی منطقه 6
می خواهیم از طریق دوربین مخفی این سایت و عکسهای ارسالی شما، مدیران و
 کارکنان واحدهای مختلف اجرایی منطقه شش را نقد کنیم.

-----------------------------------
 
با ارسال تصاویری از معضلات و مشکلات سطح منطقه شش برای ما، منتظر
 اقدامات اجرایی مسئولین مربوطه در منظقه باشید.( ذکر آدرس و تاریخ عکسبرداری ضروری است )
 آخرین خبرها
07/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
اهالی شهرک پردیس از پروژه های عمرانی سطح شهر بویژه محدوده منطقه شش بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش در ادامه بازدیدهایی که با همکاری شهرداری شیراز از پروژه های عمرانی سطح شهر صورت می گیرد این بار شهرداری منطقه شش اهالی شهرک پردیس را به همراه یاوران شورای ...

06/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به پروژه پیاده رو سازی با آسفالت جنب پل رو گذر احسان فاز 2 تا کوچه 52 فرهنگ شهر با مشخصات ذيل اقدام نمايید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 8 روز به امور مالی منطقه ارائه ، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری بر

06/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به احداث فضای سبز زیر پل بصیرت، بلوار وحدت بلوار میرزای شیرازی با مشخصات ذيل اقدام نمايید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 8 روز به امور مالی منطقه ارائه ، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام

06/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به زیرسازی و پخش و کوبیدن آسفالت همراه با قیرپاشی در سطح منطقه (میدان احسان کوچه 23 و کوچه 4/10 میرزای شیرازی) با مشخصات ذيل اقدام نمايید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 8 روز به امور مالی منطقه ارائه ، ت

06/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به فاز 2 پیاده روسازی کوچه 23 میرزای شیرازی شرقی با مشخصات ذيل اقدام نمايید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 8 روز به امور مالی منطقه ارائه ، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد...

06/08/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به دیوارگذاری با سنگ مالون به صورت فیکسی در پل شهیدان فرصتیان فاز 1 با مشخصات ذيل اقدام نمايید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 8 روز به امور مالی منطقه ارائه ، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات ا

 
 

 
شنبه 10/08/93


همیاران شهردار

مسابقه

شهر آوا


شهر از نگاه دوربین

تبلیغات