منطقه 6 در آینه مطبوعات

به نظر شما کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری در سطح منطقه برخوردار است؟

فضای سبز 29.1%
ساماندهی معابر 34.6%
مبلمان منطقه 6.0%
پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 30.2%


مشاهده نتايج

خدمات اینترنتی شهرداری

 تازه های منطقه 6
 مشارکت شهروندی منطقه 6
می خواهیم از طریق دوربین مخفی این سایت و عکسهای ارسالی شما، مدیران و
 کارکنان واحدهای مختلف اجرایی منطقه شش را نقد کنیم.

-----------------------------------
 
با ارسال تصاویری از معضلات و مشکلات سطح منطقه شش برای ما، منتظر
 اقدامات اجرایی مسئولین مربوطه در منظقه باشید.( ذکر آدرس و تاریخ عکسبرداری ضروری است )
 آخرین خبرها
30/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
آغاز عملیات عمرانی و زیباسازی تقاطع غیر همسطح شهیدان فرصتیان

ه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش علیرضا چراغی با بیان اینکه تقاطع غیرهم سطح وحدت در محدوده جغرافیایی خاصی ...

26/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به دیوارگذاری باغ کوچه صاحب الامر قصردشت با مشخصات ...

24/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
آگهـي مناقصـه عمـومـي

شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به خريد و حمل و راه اندازی يک دستگاه ژنراتور ديزل با مشخصات ...

23/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به کانیوا گذاری بلوار میرزای شیرازی با مشخصات ...

23/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به پروژه پارک حاشیه کمربندی از پل وحدت تا منطقه ...

23/06/93 || شهرداري منطقه 6 شيراز
استعلام بهاء

چون شهرداري منطقه شش در نظر دارد نسبت به اجرای فاز دوم دیوار سنگی مالون جهت پل شهیدان فرصتیان ...

 
 

 
يكشنبه 30/06/93


همیاران شهردار

مسابقه

شهر آوا


شهر از نگاه دوربین

تبلیغات