فعالیت های عمومی،فرهنگی،خدماتی شهرداری منطقه چهار را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی 0.0%
خوب 4.5%
متوسط 0.0%
ضعیف 95.5%


مشاهده نتايج

نمودار سازمانی
 
پستهای سازمانی مسؤول ن 

شهردار : فرزاد رئیس زاده

مدیر منظقه : فرزاد رئیس زاده

معاون : حسام الدین اسدزاده

اداره اجرایی و خدمات شهری : قدمعلی صداق

رئیس فنی : علیرضا حق شناس
رئیس فنی : بتول ژوبین

مسوول  درآمد و نوسازی : حمیدرضا شبهازی

مسوول امور اداری و مالی : جمشید افروز مهر

مسوول امور اداری: وحید اکبرپور

مسوول کامپیوتر : شیرین نظریان

مسوول امور شهر : سید خلیل حسینی

مسوول امور کنترل تخلفات شهری : حجت اله خلیلی باصری

مسوول املاک : فاطمه مزارعی

مسوول عمران : حمید فاموریان

حراست : علی قربان زارع

دبیر خانه : خلیل صالحی

کمیسیون ماده صد :  محمد سعادت

حقوقی :  سعید صادقی

مسوول دفتر مدیر : زهرا حاجیوندی
مسوول برنامه ریزی و آمار: زهرا سیمی
مسوول روابط عمومی : عظیمه نبئی
مشاور زیباسازی : قدسیه اکبری
مسوول امورفرهنگی و اجتماعی : سید حسن حسینی
  


تاريخ بروز رساني : شنبه 31/03/93 ساعت 10:25