رضايتمندي شما از شهرداري منطقه 4 به چه ميزان است ؟

%80 به بالا 6.8%
%60 تا %80 4.2%
%40 تا %50 4.2%
زير %40 84.8%


مشاهده نتايج

عوارض اتومبیل

پرداخت عوارض سالانه اتومبیل

ردیف

شرح فعالیت

محل مراجعه

1

مراجعه متقاضی جهت پرداخت عوارض سالانه اتومبیل به همراه سند و کارت اتومبیل

واحد عوارض اتومبیل

2

محاسبه عوارض(با توجه به بررسی عوارض پرداختی قبلی)

محاسب عوارض اتومبیل

3

تنظیم قبض عوارض

محاسب عوارض اتومبیل

4

پرداخت عوارض

بانک

5

ارائه برچسب عوارض سالانه به متقاضی و تایید قبض پرداخت شده

محاسب عوارض اتومبیل

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت عوارض اتومبیل:

1.       کارت اتومبیل

    2.  قبض پرداخت شده قبلی 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/03/87 ساعت 14:50