فعالیت های عمومی،فرهنگی،خدماتی شهرداری منطقه چهار را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی 41.3%
خوب 18.1%
متوسط 3.2%
ضعیف 37.4%


مشاهده نتايج

عوارض اتومبیل

پرداخت عوارض سالانه اتومبیل

ردیف

شرح فعالیت

محل مراجعه

1

مراجعه متقاضی جهت پرداخت عوارض سالانه اتومبیل به همراه سند و کارت اتومبیل

واحد عوارض اتومبیل

2

محاسبه عوارض(با توجه به بررسی عوارض پرداختی قبلی)

محاسب عوارض اتومبیل

3

تنظیم قبض عوارض

محاسب عوارض اتومبیل

4

پرداخت عوارض

بانک

5

ارائه برچسب عوارض سالانه به متقاضی و تایید قبض پرداخت شده

محاسب عوارض اتومبیل

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت عوارض اتومبیل:

1.       کارت اتومبیل

    2.  قبض پرداخت شده قبلی 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/03/87 ساعت 14:50