از نظر شما کدامیک از محورهای فعالیت های ذیل در الویت بیشتری به منظور ارايه خدمات شهری قرار گرفته شود؟

توسعه مسایل فرهنگی 39.8%
توسعه بوستان ها 11.5%
توسعه معابر و روانسازی مسیرها 14.2%
توجه به موضوعات(زیباسازی) 34.5%


مشاهده نتايج

 

 

 آخرین خبرها
06/11/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
فراخوان مسابقه عكس نوشت

فراخوان مسابقه عكس نوشت

29/10/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
خرید و نصب و اجرای دو دستگاه آسانسور

شهرداري شيراز در نظر دارد نسبت به خرید و نصب و اجرای دو دستگاه آسانسور از طريق مناقصه عمومي براساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد

29/10/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
بازديد شهردار

بازديد شهردار منطقه چهار و حاج آقا عرب نماينده منطقه از پروز ه هاي تملكي و عمراني

23/10/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
عملیات عمرانی شهرداري منطقه 4

عملیات عمرانی عرشه پل عابر پیاده ورودی شهر به پایان رسید

21/10/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
بازديد از پروژه ها

بازدید شهردار منطقه چهار از پروژه های سطح منطقه

21/10/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
برگزاري جشن در منطقه 4

برگزاري جشن ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و هفته وحدت در شهرداري منطقه چهار

 
 منطقه 4 در يك نگاه


دوشنبه 06/11/93


ایزو

امروز شيراز   دما : 12 درجه


غروب خورشيد : 5:30 بعد از ظهر طلوع خورشيد : 6:50 صبح


*فردا*

حداقل دما : 2 درجه
حداكثر دما : 17 درجه