از نظر شما کدامیک از محورهای فعالیت های ذیل در الویت بیشتری به منظور ارايه خدمات شهری قرار گرفته شود؟

توسعه مسایل فرهنگی 34.9%
توسعه بوستان ها 15.1%
توسعه معابر و روانسازی مسیرها 8.1%
توجه به موضوعات(زیباسازی) 41.9%


مشاهده نتايج

 

 

 آخرین خبرها
27/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
فعالیت تجاری در باغ جنت

سه واحد از واحدهای تجاری باغ جنت واقع در خیابان فرزدقی را ترجیحاً جهت مشاغل گل فروشی ، میوه فروشی ، سفره خانه سنتی(بدون قلیان)و ... با قیمت پایه ماهیانه 14.000.000 ریال را برای مدت ...

27/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
احداث پل هوایی عابر پیاده

شهرداري منطقه چهار در نظر دارد نسبت به احداث پل هوایی عابر پیاده به صورت رمپی با برآورد اولیه 5.010.228.610 ریال بر اساس فهرست بهاء ...

27/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
بازديد از دبيرستان شبانه روزي حضرت معصومه (ص)

بازدید مهندس رئیس زاده (شهردار) و آقای تذروی

25/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
آماده سازي غرفه شهرداري منطقه چهار در نمايشگاه شهر زيبا

گزارش تصويري

20/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
مراسم زيارت عاشورا

مراسم زيارت عاشورا پنج شنبه 20/09/1393 در شهرداري منطقه چهار.

15/09/93 || شهرداري منطقه 4 شيراز
بازديد از موسسه ريحانه

بازديد شهردار شيراز به همراه شهردار منطقه چهار از موسسه ريحانه

 
 منطقه 4 در يك نگاه


يكشنبه 30/09/93


ایزو

امروز شيراز   دما : 10 درجه


غروب خورشيد : 5:04 بعد از ظهر طلوع خورشيد : 6:48 صبح


*فردا*

حداقل دما : 4 درجه
حداكثر دما : 16 درجه