نظر شما در مورد وب سایت منطقه 1

عالی 29.8%
خوب 12.2%
متوسط 4.0%
ضعیف 51.7%


مشاهده نتايج

وظایف شهرداری

شهرداری منظقه ( محمد مهدی خاقانی) :

الف – وظا ف:

- انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی اهالی و نظارت بر نحوه عملکرد فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محلات و نواحی تحت نظارت.

- جلوگیری از هرگونه فعالیتهایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها است.

- انجام مقدمات عمرانی و طرحهای هندسی ترافیک( با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری) در معابر و فضاهای عمومی تحت پوشش و احداث اماکن مورد نیاز منظقه از قبیل : آبریزگان، زباله ایزهای بهداشتی و پارکهای محلی تا پنج هزارمترمربع و نظایر ان در حد اختیارات مصوب تفویض شده.

- لکه گیری آسفالت معابر محدوده منظقه و تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، پیاده روسازی و دیوارگشی زمینهای بایر و همچنین تعمیر ساختمانها و اماکن عام المنفعه در محدوده منظقه.

- کوشش در جلب همکاری مردم و شورای محلی و موسسات خدماتی دولتی و خصوصی

- اقدام به صدور شناسنامه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایانکار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیش وران با توجه به مقررات و دستور العملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منظقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره و کنترل امورمهندسان ناظر ساخت و سازهای شهری.

- نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدهای ( با هماهنگی مدیریت درآمد) برابر مقررات و تعرفه های مصوب و دستورالعملهای صادره.

- نظارت بر امور اداری و استخدمی و مالی منظقه براساس اختیارات تفویض شده.

- تنظیم بودجه پیشنهادی برنامه های اجرایی سالانه و اعلام احتیاجات منظقه به واحدهای مربوطه و پیگیری در تامین آنها.

- اجرای برنامه های زیباسازی شهری در سطح منظقه تحت نظارت با توجه به دستورالعملهای صادره از حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری.

ب- تقسیمات سازمانی:

- اداره فنی و شهرسازی.

- اداره اجرایی و خدمات شهری.

- اداره امور اداری و مالی.

اداره اجرایی و خدمات شهری منظقه ( منوچهر دوزنده) :

وظا ف:

- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی انهار و مسیلهای واقع در محدوده منظقه.

- احداث بنا و ساختمانهای مورد نیاز منظقه از قبیل آبریزگاههای عمومی و پارکهای محلی ( تا 5000 مترمربع و نظایر آن با رعایت برنامه های مصوب.

- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت.

- جلوگیری از هر گونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم و تکدی گری و همکاری با واحدهای ذیربط در از بین بردن حشرات موذی و ولگرد.

- اقدام لازم در امر برف روبی مراقبت در پاک بودن مسیلها و پیشگیری از جریان سیلابها به معابر و محدوده تحت نظارت منظقه

- اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر محدوده قانونی منظقه

- حفظ ارتباط با ساکنین منظقه و آگاه نمودن از خدمات و فعالیتهای انجام ده و جلب همکاری شوراهای محلی و موسسات بهداشتی در پیشبرد برنامه های خدماتی و به طور کلی ارتقاء سطح بهداشت منظقه.

- احداث جوی، جداول، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر با رعایت ضوابط مربوطه.

- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منظقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی و اشجار معابر با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز.

- دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منظقه با رعایت مقررات مربوطه

- تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، ساختمانها و مستحدثاتی که در حیطه نظارت منظقه واقع شده است.

- نظارت بر حسن گردش امور نواحی منظقه در ارتباط با مسوولیت ها و اختیارات اداری و مالی و فنی و خدماتی تفویض شده به واحدهای مذکور.

- انجام سایر امور مشابه و محوله.

اداره امور اداری و مالی منظقه ( احمد رضا فتوحی) :

وظا ف:

- نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، خدماتی، تدارکاتی منظقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده به منظقه.

- تنظیم بودجه سالانه منظقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری.

- بررسی نیازهای آموزشی شغلی کارکنان به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی و حرفه ای آنان و ارایه پیشنهاد به اداره آموزش و پژوهش.

- حفظ و نگهداری اموال شهرداری منظقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با هماهنگی اداره اموال و انبار شهرداری

- تنظیم اسناد هزینه و انجام امور مربوط به حسابداری منظقه بر اساس دستورالعملهای صادره.

- بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان و پیگیری از طریق اداره رفاه بازنشستگی.

- نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات مطرح شده.

- انجام معاملات منظقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری.

- کوشش جهت تسریع گردش کار ارباب رجوع.

- حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منظقه با مدیریت های مختلف شهرداری و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ امکانات اداری.

- رسیدگی به تقاضای استخدامی و پیشنهاد انتصاب، ترفیع، ارتقاء گروه، تشویق و توبیخ، جابجایی و نقل وانتقالات کارکنان به مراجع ذیصلاح.

- نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران طرف قرارداد با هماهنگی واحد عمران منظقه.

- رسیدگی به امور تاسیساتی ساختمانهای اداری منظقه و ارایه پیشنهاد در خصوص زیباسازی محیط کار پرسنل.

- انجام امور مربوط به تملک شهرداری.

- انجام سایر امور محوله و مشابه.

اداره درآمد و نوسازی منظقه ( رضا پورحسینی) :

وظا ف:

- ممیزی املاک واقع در محدوده منظقه و تهیه شناسنامه برای هر مالک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی مدیریت درآمد.

- وصول درآمدنوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیری امور مربوط به وصول آنها.

- ارایه طرحهای ابتکاری و انگیزشی به منظور وصول انواع درآمد ضمن رعایت موارد منطقی.

- پاسخ استعلام به دفترخانه ها و بانکها در خصوص نقل و انتقال، تنظیم سند، رهن و اتومبیل.

- توزیع فیش ای عوارض نوسازی، عوارض صنفی و پیگیری در جهت وصول آنها طبق دستورالعملهای موجود.

- انجام سایر امور مشابه و محوله.

اداره فنی و شهرسازی منظقه:

وظا ف:

- اقدام به صدور شناسنامه ساختمان و پایانکار و گواهی عدم خلاف برای متقاضایان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسان ناظر ساخت و سازهای شهری.

- ساختمانهایی که کاربرد استفاده عمومی دارند نظیر بیمارستان، مدرسه، سینما و... می بایستی نقش آنها قبلاً به تایید حوزه معاونت فنی و شهرسازی برسد.

- پیشنهاد اصلاح ضوابط و طرحهای اجرایی و تغییر کاربری های موردی و موضعی به معاونت شهرسازی و معماری .

- تعیین میزان و نحوه تخلفات مهندسان ناظر و ارسال آن به حوزه معاونت شهرسازی و معماری.

- تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح.

- بررسی، ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید، فروش و استیجاری.

- انجام امور آزادسازی و اجرای طرحهای مصوب شهرداری.

- تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک ومستحدثات منظقه با توجه به ضوابط مربوطه.

انجام سایر امور مشابه و محوله


تاريخ بروز رساني : شنبه 28/02/87 ساعت 07:05