نظرسنجي

ایمن سازی معابر شامل نصب گاردریل ، رفلکتور و گل میخ ، سرعت گیر و خط کشی معابر و ... را تا چه میزان در ایمنی رانندگان و عابران پیاده موثر می دانید ؟

خیلی زیاد 35.2%
زیاد 8.5%
متوسط 10.1%
کم 45.6%


مشاهده نتايج


مراحل دریافت برگ معا ینه فنی خودرو

مراحل دریافت برگ معاینه فنی در مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو :

جهت دریافت برگ معا ینه فنی خودرو  دارنده خودرو لازم است به یکی از مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه نموده و مراحل ذیل را انجام دهد :

1- با ارائه اصل کارت شناسا یی خودرو یا سند ماشین و ارائه قبض های مربوطه جهت سوار یها ی شخصی جهت انجام تست ثبت نام نموده . توجه داشته باشید کلیه اوراق تحویلی را تا آخرین مرحله در اختیار داشته باشید .

2- خودرو را به محل بازد ید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو هدایت نمایید .

3- ضمن باز نمودن درب موتور فرم تشخیص اصالت و عیوب ظاهری را به همراه اصل کارت شناسا یی یا سند خودرو جهت بازدید به کارشناس مربوطه تحویل نمایید .

4- در صورت تایید خودرو از طرف کارشناس اصالت و امضاء وی بر روی فرم اصالت به مرحله 7 بروید .

5- در صورت عدم تایید خودرو توسط کارشناس اصالت ضمن تحویل مدارک از کارشناس مربوطه ، از مرکز خارج شده و پس از رفع ایرادهای خودرو مجددا مراحل فوق را تکرار نمایید .

6- ضمن باز پس گرفتن مدارک خودرو از کارشناس مربوطه به کاردان فنی مستقر در محل سالن ، جهت تست های مربوطه مراجعه نمایید .

7- در صورت قبول شدن خودرو در تستهای مربوطه به قسمت صدور کارت مراجعه نمایید .

8-اگر خودرو دریک یا چند مورد از موارد تستهای مربوطه مردود شده باشد ، می بایست از مرکز خارج شده و پس از رفع عیب یا عیوب خودرو که توسط کاردان فنی برروی برگه اعلام نتایج ذکر گردیده ، مجددا به مرکز مراجعه نموده و از مرحله 10 ادامه دهید .

9-پس از رفع عیوب خودرو می بایست با به همراه داشتن رسید ثبت نام مجددا به مرکز مراجعه نموده و با ارائه اصل کارت شناسایی خودرو و رسید قبلی و پرداخت بر اساس تبصره الحاقی همین بند مجددا ثبت نام کنید .

تبصره

o تاریخ اعتبار بازدید بعمل آمده یکماه می باشد، در صورت عدم تایید معاینه نواقص رفع و در مهلت مقرر مجددا مراجعه نمایید .

o  در صورت مراجعه ظرف یکماه مشمول پرداخت پرداخت 20000 ریال خواهید شد .

o بعد از انقضائ یکماه ، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه خواهد بود در صورت مراجعه در زمان مقرر مشمول پرداخت هزینه مجدد خواهید شد در غیر این صورت هزینه کامل اخذ می گردد ( چنانچه بعد از یکماه مراجعه نمایید .)

12-برگه نت جه آزمون را به همراه کارت شناسا یی و یا قبض رسید ثبت نام جهت صدور کارت معاینه تحویل اپراتور مربوطه دهید .

13-سپس به محل صدور کارت معاینه مراجعه و کارت مربوطه را دریافت نمایید .

14-پس از صدور کارت مدارک را به همراه کارت شناسا یی خودرو تحو ل گرفته و تا معاینه بعدی نزد خود محفوظ دارید . توجه داشته باشید در صورت قبولی خودرو برگ نتایج آزمون و نیز تشخیص اصالت خودرو نزد مرکز مربوطه بایگانی می گردد .

15-پس از بررسی دقیق کارت با اطمینان از صحت مشخصات و مندرجات مرکز را ترک نمایید .

توجه :

1- اعتبار کارت معاینه فنی اتومبیلهای پلاک عمومی ( یا موقت عمومی ) یا استفاده عمومی ، تاکسیها ، وانت ها ، آمبولانسها ، تاکسی تلفنی ها بین 3 ماه الی 4 ماه معاینه داده می شود .

2- آموزش رانندگی ، آموزشگاههای رانندگی ، تعل می فقط 3 ماه معا نه داده می شود .

3- اتومبیلهای دولتی 6 ماه

4- اتومبیلهای شخصی 1 سال

5- اتومبیلهای فرسوده حداقل تا زمان تحویل دادن ، و با دارا بودن شرایط 1 الی 2 ا حداکثر 3 ماه داده می شود .

لازم به ذکر است جهت انجام تمامی مراحل 46 گانه معاینه فنی حداکثر 10 دقیقه زمـان صرف می گـردد .


با سپاس از شما شهروند گرامی که با احترام به حقوق شهروندی نسبت به معاینه فنی خودروی خویش اقدام نموده اید لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید :

1- در صورت بروز نقص فنی برگ معاینه از درجه اعتبار ساقط است .
2- چنانچه وسایل اضافی و غیر استاندارد روی خودرو نصب شود برگ معاینه از درجه اعتبار ساقط می باشد .
3- هرگونه دست بردن در کارت پیگرد قانونی دارد .
4- المثنی صادر نمیشود .
5- از یابنده کارت تقاضا می شود آنرا به صندوق پست بیندازد . نشانی صندوق پستی 97777-71546


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 05/10/91 ساعت 14:02