نظرسنجي

ایمن سازی معابر شامل نصب گاردریل ، رفلکتور و گل میخ ، سرعت گیر و خط کشی معابر و ... را تا چه میزان در ایمنی رانندگان و عابران پیاده موثر می دانید ؟

خیلی زیاد 35.1%
زیاد 8.5%
متوسط 10.1%
کم 45.7%


مشاهده نتايج


مدارک مورد نیاز جهت در یافت کارت معا نه فنی خودرو   :

پرداخت هزینه معاینه فنی خودرو  ( جهت خودروهای شخصی و عمومی مبلغ 90000 ریال )

  • بیمه نامه شخص ثالث
  • کارت خودرو
  • عوارض خودرویی

مراحل انجام معاینه فنی خودرو در مرکز مکانیزه :

  • پرداخت هزینه معاینه فنی خودرو به حساب مربوطه
  • تحویل کارت خودرو به واحد پذیرش و ثبت اطلاعات مالک  خودرو در سیستم مکانیزه
  • تکمیل فرم بازدید اصالت خودرو و معاینه فیزيکی توسط کاردان راهنمايی و رانندگی مستقر در مرکز
  • هدایت خودرو به ورودی یکی از خطوط سالن مکانیزه توسط دارنده خودرو
  • تحویل خودرو به تکنسین فنی ( کاربر ) بمنظور انجام تست مکانیزه
  • تحویل خودرو از کاربر در خروجی سالن مکانیزه
  • مراجعه به واحد صدور کارت در محل خروجی مرکز
  • صدور کارت معاینه فنی توسط اپراتور مربوطه
  • اخذ کارت معاینه فنیتاريخ بروز رساني : سه شنبه 05/10/91 ساعت 13:29