نظرسنجي

كيفيت سرويس دهي مدارس در سال تحصيلي جديد؟

عالي 22.2%
خوب 7.7%
متوسط 10.0%
ضعيف 60.0%


مشاهده نتايج

نرخ کرایه هر دستگاه خودروی فعال درامر سرویس مدارس سال تحصیلی 94-93

 

گروه خودرویی روآ ، پیکان و پراید ( به ریال )

 

 

تا 5 کیلومتر

5 تا 10 کیلومتر

10 تا 15 کیلومتر

15 تا 20 کیلومتر

20 کیلومتر به بالا

5 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه)

17.294.100

20.147.600

22.482.300

24.211.800

براساس توافق طرفین، به نحوی که تابع افزایش ستونهای دیگر باشد.

6 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ باز بودن مدارس در روزهای پنجشنبه)

21.000.000

24.465.000

27.300.000

29.400.000

 

گروه خودرویی سمند و پژو 405 ( به ریال )

 

 

1 تا 5 کیلومتر

5 تا 10 کیلومتر

10 تا 15 کیلومتر

15 تا 20 کیلومتر

20 کیلومتر به بالا

5 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه)

19.196.500

22.309.400

24.903.500

26.805.900

براساس توافق طرفین، به نحوی که تابع افزایش ستونهای دیگر باشد.

6 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ باز بودن مدارس در روزهای پنجشنبه)

23.310.000

27.090.000

30.240.000

32.550.000

 

گروه خودروهای ون  ( به ریال )

 

 

1 تا 5 کیلومتر

5 تا 10 کیلومتر

10 تا 15 کیلومتر

15 تا 20 کیلومتر

20 کیلومتر به بالا

5 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه)

25.899.700

30.216.300

35.612.000

36.241.500

براساس توافق طرفین، به نحوی که تابع افزایش ستونهای دیگر باشد.

6 روز ارایه سرویس در هفته

(با لحاظ باز بودن مدارس در روزهای پنجشنبه)

31.449.600

36.691.200

43.243.200

44.007.600

 

 

 

روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شیرازتاريخ بروز رساني : دوشنبه 31/06/93 ساعت 13:05