نظرسنجي

كداميك از برنامه هاي زير در ارتقا فرهنگ شهروندي موثرتر است؟

برگزاري همايش ها وسمينارها 71.1%
ارائه آموزش مستقيم به شهروندان 3.6%
از طريق هنر و رسانه 4.7%
همه موارد فوق 10.2%


مشاهده نتايج


 

             
  •                                                        تصویر نقشه شیراز                                                                                        عکس شیراز ، گوگل ارت                         

                                                                           

                                                        
 http://www.eshiraz.ir/shares/pub/pub-adm/123.gifتاريخ بروز رساني : يكشنبه 10/09/92 ساعت 08:08