نظرسنجي

  نظر شما در خصوص فضای سبز شهر؟

  عالی 19.7%
  خوب 16.2%
  متوسط 11.7%
  ضعیف 52.4%


  مشاهده نتايج

  چمن فستوکا آبی  

     
  نام لاتین:  Festuca ovuna
  تیپ رویشی:  گ اه علفی
  وضعیت خزان:  هم ش سبز
  سرعت رشد:  متوسط
  ارتفاع:  3/0 متر
  قطر تاج:  3/0 متر
  نیاز نوری:  آفتابی - نیم سایه
  نیاز آبی:  متوسط
  معیار زیبایی:  شاخساره
  زمان ظهور معیار زیبایی:  تمام فصول
  قابلیت هرس:  ----------
  مقاومتهای اکولوژیک:  مقاوم به گرما
  خاک مناسب:  هر نوع خاک
  کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح ش ب دار و پارکها
  وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود:       متوسط

               


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 14/09/89 ساعت 12:33