نظرسنجي

  نظر شما در خصوص فضای سبز شهر؟

  عالی 19.7%
  خوب 16.2%
  متوسط 11.7%
  ضعیف 52.4%


  مشاهده نتايج

  آجوگا  

     
  نام لاتین:  Ajuca reptans
  تیپ رویشی:  گ اه پوششی
  وضعیت خزان:  ----------
  سرعت رشد:  متوسط
  ارتفاع:  3/0 متر
  قطر تاج:  3/0 متر
  نیاز نوری:  آفتابی - نیم سایه
  نیاز آبی:  متوسط
  معیار زیبایی:  گل و شاخساره
  زمان ظهور معیار زیبایی:  تابستان
  قابلیت هرس:  ----------
  مقاومتهای اکولوژیک:  مقاوم به گرما و کم آبی
  خاک مناسب:  هر نوع خاک
  کاربرد در فضای سبز: کاشت در چمن کاریها، باغهای صخره ای، سطوح ش ب دار و پارکها
  وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود:       خوب


  تاريخ بروز رساني : يكشنبه 14/09/89 ساعت 11:44