خبرها

 • افتتاح پروژه های بزرگ شهرداری همزمان با سفر رئیس محترم جمهور به فارس
 • آمادگی سازمان تاکسیرانی شیراز در خصوص دریافت و رسیدگی
 • آمادگی کامل فارس برای استقبال از مسافران نوروزی
 • برپایی نمایشگاه های موقت صنایع دستی می تواند جای خالی موزه ها را در شیراز پر کند
 • فرهنگ، شهرها را می سازد
 • نمایشگاه های صنایع دستی شیراز را در شهرهای دیگر هم دائر کنیم
 • برپایی نمایشگاه های موقت صنایع دستی باعث افزایش ماندگاری گردشگران می شود
 • دیدار با خانواده شهدا، یک وظیفه اخلاقی است
 • تاثیر مستقیم بازگشایی خیابان ۹دی در افتتاح صحن و شبستان جدید حرم مطهر ع
 • تبریک نوروزی شهردار ایروان به شهردار شیراز
 • پر بيينده ترين اخبار

  دسته اخبار

  اخبار :: نحوه ثبت درخواست و مراجعه ارباب رجوع در شهرداری الکترونیک

  [ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

  نحوه ثبت درخواست و مراجعه ارباب رجوع در شهرداری الکترونیک

  سرويس : عمومی
  88/10/22-10:32
  2010-01-12 10:32:22
  آخرين مشاهده : 94/01/07-05:36
  6415 : کد خبر

  تعداد مشاهده : 1053


   

  نحوه ثبت درخواست و مراجعه ارباب رجوع در شهرداری الکترونیک
   
  با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم شهرداری الکترونیک ارتقاي سطح كيفيت خدمات رساني به مردم و کاهش مراجعه ارباب رجوع میباشد , با راه اندازی فاز یک پروژه شهرداری الکترونیک در شهرداری منطقه هفت نحوه مراجعه و پیگیری ارباب رجوع تغییر یافته است که به این صورت میباشد  :
  • ارباب رجوع به بایگانی منطقه مراجعه نموده و فرم مربوط به ثبت درخواست را اخذ می نماید.
  • فرم را تکمیل و نوع درخواست را مشخص می نماید و فرم را تحویل می دهد.
  • واحد ثبت درخواست اطلاعات مورد نیاز و نوع درخواست را ثبت نموده و یک کارت که شامل کد پیگیری درخواست است به ارباب رجوع ارایه می نماید .
  • پس از ثبت , نیاز به مراجعه ارباب رجوع نمیباشد و درخواست روند خود را طی کرده و مراحل سیستماتیک رد می شوند .در صورت نیاز به کار شناسی با متقاضی تماس گرفته میشود و زمان و مکان ملاقات با کارشناسان به اطلاع ارباب رجوع رسانده میشود . پس از رسیدن به مرحله پایان نیز جهت گرفتن تقاضای مربوطه با ارباب رجوع تماس گرفته میشود.
  در صورتی که ارباب رجوع خواهان پیگیری حضوری درخواست خود باشد می تواند با مراجعه به منطقه به واحد پیگیری مستقر در کیوسک ورودی منطقه مراجعه و با ارایه کارت یا شماره درخواست مرحله تقاضای خود را مشاهده نماید .
   

  مدارک عمومی مورد نیاز جهت ثبت درخواست :

  •  اصل سند (جهت روئیت )
  • کارت شناسایی (جهت روئیت )
  •  اصل وکالت (جهت روئیت )
  •  اصل برگ انحصار در صورت نیاز ( جهت روئیت )
  •  صورت مجلس تفکیکی جهت آپارتمانها

  توضیحات : در صورتی که سند جدید تنظیم شده در سوابق ملک قید نشده تصویر سند به پرونده ضمیمه می گردد.

  اصلاح پروانه آجری و فلزی :

  • مدارک عمومی
  • نامه اصلاحیه از معاونت فنی شهرسازی

  پاسخ استعلام ادارات :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه اداره مورد نظر جهت پاسخگویی

  پاسخ استعلام دفتر خانه :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه از دفتر خانه جهت پاسخگویی
  پاسخ استعلام صنفی :
  •  مدارک عموم
  •  نامه از اتحادیه مورد نظر جهت پاسخگویی
  پروانه احداث ساختمان بلند مرتبه :
   
  •  مدارک عمومی
  •  در صورت انجام کارشناسی و صدور دستور نقشه ، نقشه تایید شده و نامه معاونت شهرسازی و دفترچه محاسباتی شهرسازی مورد نیاز است.

  v توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد به سوابق ذکر شده در بند 1 نمی باشد .

   
  پروانه تجدید بنا-پروانه توسعه بنا-تغییر کاربری عرصه -اعلام ضابطه -صدور مجوز تخریب و خاکبرداری-مجوز تعمیرات ساختمانی-صدور مجوز تغییر کاربری اعیانی --صدور پروانه احداث بنایی ساختمان با مصالح بنایی -صدور مجوز تخریب و خاکبرداری-صدور مجوز بالکن داخل مغازه :
  • مدارک عمومی

  تمدید پروانه احداث :
  •  مدارک عمومی
  •  پروانه ساختمانی
  •  نامه تایید شده تمدید پروانه از مهندس ناظر و مهر شده معاونت شهرسازی

  گواهی پایانکار ساختمانی آجری :

  •  مدارک عمومی
  •  پروانه ساختمانی

  گواهی پایانکار اسکلت فلزی :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه تایید شده معاونت شهرسازی و گزارش مهندس ناظر و نقشه تایید شده در سایز A4 مورد نیاز است .

  توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد ، نیازی به سوابق ذکر شده در بند 2 نمی باشد .

  پروانه ساختمانی :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه تایید شده معاونت فنی و نقشه تایید شده در سایز A4 مورد نیاز است .

  توضیحات : در صورتی که کارشناسی انجام نشده باشد نیازی به سوابق ذکر شده در بند 2 نمی باشد .

  گواهی تفکیک اعیانی :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه از اداره جهت پاسخگویی

  توضیحات : در صورتی که درخواست مورد نظر از جانب شخص مالک صورت گرفته باشد نیاز به مورد ذکر شده در بند 2 نمی باشد .

  گواهی دیوار گذاری :

  •  مدارک عمومی
  •  نامه از اداره جهت پاسخگویی

  توضیحات : در صورتی که درخواست مورد نظر از جانب شخص مالک صورت گرفته باشد نیاز به مورد ذکر شده در بند 2 نمی باشد .

  گواهی عدم خلاف آجری :

  •  مدارک عمومی
  •  پروانه ساختمانی
  گواهی عدم خلاف اسکلت فلزی :
  •  مدارک عمومی
  •  پروانه ساختمانی 
  •  گزارش مهندس ناظر و نقشه های مهر شده معاونت شهرسازی

   

     
  

  جستجو