خبرها

پر بيينده ترين اخبار

دسته اخبار

اخبار :: آسیب شناسی پروژه های عمرانی از منظر مدیریت در شهرداری کلید خورد

[ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

آسیب شناسی پروژه های عمرانی از منظر مدیریت در شهرداری کلید خورد

سرويس : عمومی
91/07/30-12:36
2012-10-21 12:36:00
آخرين مشاهده : 94/04/14-10:38
6415 : کد خبر

تعداد مشاهده : 748


 

برای نخستین بار در شهرداری شیراز

آسیب شناسی پروژه های عمرانی از منظر مدیریت در شهرداری کلید خورد

لیلا کاظمی مدیر تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری شیراز اعلام کرد: علی رغم همه تلاش هایی که در راستای انجام پروژه های عمرانی از طراحی تا اجرا و بهره برداری صورت میگیرد ،باز هم شاهد آن هستیم که در این فرآیند مسایل و چالش هایی پیش می آید که زمان و هزینه های پروژه را از برآورد اولیه متفاوت می سازد.


کاظمی افزود: شهرداری شیراز همواره بعنوان یکی از شهرداری های ممتاز کشور پروژه های عمرانی متعددی را در حال طراحی ، اجرا ، و یا در مراحل مختلف دیگر دارد و بدیهی است این حجم زیاد پروژه ها بدون در نظر گرفتن مسایل مدیریتی و مهندسی نوین قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

وی افزود : شهرداری شیراز برای اولین بار با 4 هدف

- بررسی فرآیند مطالعات و طراحی، برنامه ریزی پروژه های عمرانی

- مطالعه تطبیقی همین فرآیند در شهرداری شیراز با چند شهرداری موفق دیگر درکشور

- استخراج مشکلات و مسایل موجود در پروژه های شهرداری شیراز و ریشه یابی مشکلات

- ارایه الگوی مدیریتی به منظور بهبود وضعیت هر یک از فازهای فرآیندی پروژه های عمرانی در شهراری، با همکاری دانشگاه شیراز اقدام به مطالعه "آسیب شناسی پروژه های عمرانی از منظر مدیریت و ارایه الگوی بهبود یافته پروژه ها" نموده است.

لیلا کاظمی همچنین در ادامه گفت: در انجام مطالعات این پروژه از ابزار های متفاوتی مانند

- انجام مطالعات اسنادی

- مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساخت یافته

- پرسشنامه

- روشهای حل مساله و کار تیمی استفاده خواهد شد.

حسام کاشانی

روابط عمومی حوزه معاونت برنامه ریزی


   


جستجو