نظرسنجي

میزان رضايت شما در خصوص فعاليتهاي سازمان ميادين در جهت خدمت به شهروندان چقدر است؟

ضعيف 68.3%
متوسط 7.9%
خوب 9.4%
عالي 13.1%


مشاهده نتايج

ساماندهی سد معبر اصناف :

به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری می باشد و تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1324/4/11 و اصلاحات بعد از آن که مقرر می دارد سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و غیره برای کسب و یا سکنی و یا هر نحو دیگر ممنوع است؛ تکلیف رفع به عهده شهرداری می باشد .

آمار عملکرد ساماندهی سد معبر اصناف

سال

1387

1388

1389

زیر مجموعه

معاونت اجرایی شهرداری

معاونت اجرایی شهرداری

معاونت اجرایی شهرداری و سازمان میادین

تعداد پرونده های بررسی و رسیدگی شده

1100

1110

4662


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 30/09/90 ساعت 12:45