خبرها

  جستجو

  نظرسنجي

  شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.

  فضاي سبز و تفرجگاه شهري 33.9%
  خدمات الكترونيكي شهرداري 4.7%
  فرهنگسراهاي شهرداري 15.3%
  پل، كنارگذر، زيرگذر و روگذر 43.1%


  مشاهده نتايج

  شهرهای خواهرخوانده
   

    قبرس

   نیکوزیا(1999)               

   

  تاج کستان

   دوشنبه(1980)

   

  چ ن

   چونگ کینگ(2005)

   
   
  آلمان
   
  وایمار(2009) 

   


  تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 06/12/88 ساعت 09:35