نظرسنجي

کدامیک از تقاطعات غیر همسطح شیراز از نظر ترافیکی ، زیبایی و علائم کامل(مورد تایید )می باشد؟

امیر کبیر - باهنر 2.3%
سرداران - نصر 1.0%
چمران - زرگری 96.3%
سرداران - ساحلی 0.3%


مشاهده نتايج

 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز-مدیریت ا داره عمران مناطق
 
31/5/89

لیست قیمت گرفته شده در ماه مرداد سال 1389

« مصالح ساختمانی »

 
ردیف
نـــوع مصالح
واحد
قیمت به ریال
ملا حظا ت
1-
ماسه 06 مرادی با کرایه
تن
60000
خرید از معدن هر تن 35000 ریا ل
2-
ماسه بادی با کرایه
تن
38000
خرید از معدن هر تن 9380 ریا ل
3-
ماسه شسته عرب شاهی با کرایه
تن
60000
خرید از معدن هر تن 35000 ریال
4-
ماسه شسته مرادی با کرایه
تن
60000
خرید از معدن هر تن 35000 ریال
5-
مخلوط بدون کرایه
تن
8000
 
6-
شن بادامی با کرایه
تن
40000
خرید از معدن هر تن16800 ریال
7-
آ ور سایز بدون کرایه
تن
7000
 
8-
سیمان فله ای فا ر س( آ زا د)
تن
580000
سیمان داراب هر تن 30000 ریال اضافه میگردد
9-
سیمان کیسه ای( آزاد)
پاکت
31000
 
10-
سیمان فله ای فارس نرخ کارخانه
تن
500000
 
11-
سیمان کیسه ای فارس نرخ کارخانه
تن
565000
هر عدد 28250 ریال
12-
سیمان سفید نیریز 50کیلویی
پاکت
70000
 
13-
آجر فشاری گلچین سه گل کوار
عدد
380
 
14-
آجر گری کوار
تن
270000
هرتن512 عدد با وزن متوسط 95/1 Kg
15-
آجرنما 5سانتی اصفهان مرجان
عدد
450
بدون کرایه
16-
اجران یزد 4 سانتی
عدد
650
بدون کرایه
17-
سرامیک حا فظ والنسیا 40*40 درجه 1
M2
67000
 
18-
کا شی عرشیا سفید بدنه 25*33 درجه 1
M2
64000
 
19-
سرامیک کف صبا 20*20 درجه یک
M2
72500
 
20-
------------
 
 
- -----------

21

قیر شل سر پلمپ

بشکه

600000

220 لیتری

22-

قیر سفت سر پلمپ

بشکه

780000

150 لیتری

23-

گونی بنگلادشی

یارد

5200

24-

پودر سنگ و خاک سنگ

Kg 30

10000

25-

سنگ گندمک به ضخامت 3 سانتی

M2

105000

تیش ای درجه یک

26-

سنگ کرم ارسنجان به ضخامت 3 سانتی

M2

95000

تیش ای درجه یک

27-

سنگ گرانیت فلفل نمکی نطنز 2 سانتی

M2

135000

28-

موزاییک گرانیتی 40*40 2 سانتی

M2

68000

29-

موزاییک فرنگی 30*30 طرح دار ساب نخورده با ریگ ا لوا ن

M2

45000

30-

موزا ییک پر سی پشت بام 30*30

M2

24000

31-

موزاییک طوسی ساده 30*30 ساب نخورده

M2

25000

32-

موزاییک I شکل دو رنگ 2.5 سانتی

M2

48000

33-

بلوک معمولی 20 دیواری

عدد

2200

بدون کرایه

34-

بلوک سقفی 20

عدد

2700

بدون کرایه

35-

بلوک سقفی 25

عدد

3600

بدون کرایه

36-

تهیه دس 90 دایره یا کوا ره ای

عدد

17000

بدون کرایه

37-

تک لبه 45*50 بدون کرایه حمل

عدد

16000

38-

کانیوا کف بدون کرایه حمل

عدد

16000

39-

سری چاه 2/1*2/1 *15/

عدد

90000

40-

- - -------------

---

----

- -----------

 


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 09/06/89 ساعت 10:27