نظرسنجي

کدامیک از تقاطعات غیر همسطح شیراز از نظر ترافیکی ، زیبایی و علائم کامل(مورد تایید )می باشد؟

امیر کبیر - باهنر 2.3%
سرداران - نصر 1.0%
چمران - زرگری 96.3%
سرداران - ساحلی 0.3%


مشاهده نتايج

پروژه بزرگراه کوهسارمهدی (عج)

کارفرما: شهرداری شیراز(حوزه معاونت فنی وعمرانی )

مدیرپروژه :مهندس دهقانیان

مشاور و دستگاه نظارت :شرکت مهندسین مشاور آمایش آب وخاک

پ مانكار:موسسه سازندگی فجر

طراحی:100%
 
اهداف طرح :

ایجاد راههای جدیددسترسی به شمال غرب شیراز واتصال آن به کوهسارمهدی وتونل دوقلوی ایمان شمالی ونهایتا به میدان قصردشت –حذف قابل توجه ترافیک شمال وغرب شهر وکاهش چشمگیر درمسافت های طی شده وکاهش زمان سفرهای درون شهری

مشخصات پروژه :

طول مسیر 10800 متر با احتساب تونل کوهسارمهدی وعرض مسیر باحریم فضای سبز 65 متر شامل سه باند تندور و به عرض 5/13 متربا رفوژمیانی باعرض 6 متر ودوباند کندرو ورفوژ جداکننده مسیر تندروباکندرو وپیاده روهای طرفین

حجم خاکبرداری وسنگ برداری 000/410/1 مترمکعب – حجم خاکریزی 000/570 مترمکعب

سرعت طرح 105 کیلومتر درساعت
 


تاريخ بروز رساني : شنبه 28/01/89 ساعت 09:11