نظرسنجي

کدامیک از تقاطعات غیر همسطح شیراز از نظر ترافیکی ، زیبایی و علائم کامل(مورد تایید )می باشد؟

امیر کبیر - باهنر 2.3%
سرداران - نصر 1.0%
چمران - زرگری 96.3%
سرداران - ساحلی 0.3%


مشاهده نتايج

پروژه های افتتاح شده:

 
 
 
 
 
 
طرح تقاطع غیر همسطح باهنر - امیرکبیر ( تقاطع غیر همسطح شهید هاشم پور)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پل 800+5 بزرگراه حسینی الهاشمی(ره)- شهرک بهشتی
 
پل غدیر
 
تقاطع امام حسن مجتبی(ع)
 
تقاطع مطهری - پاسداران
 
تقاطع رحمت - عدالت
 
پل وحدت - سد تنگ سرخ
 
پل 700+5 وحدت - شهرک بهشتی
 
تقاطع برف فروشان
 
کنارگذر ساحلی شمالی و جنوبی
 
تقاطع وحدت- کمربندی
 
تقاطع معالی آباد
 
تقاطع عدالت- کمربندی
 
پل انجیره
 
تقاطع کمربندی - خلیج فارس
 
تقاطع صدرا- گلستان
 
پارک نماز

میدان احسان ( تقاطع سرلشکر خلبان شهید شریفی)

مطهری- ستارخان( شهدای مهرآباد)

چپگرد ابوذر- رحمت ( چپگرد رضوان)