پیاده روهای سطح منطقه را چگونه ارزیابی می کنید

خوب 60.4%
متوسط 4.3%
بد 27.2%
نظري ندارم 3.6%


مشاهده نتايج

  آلبوم تصاوير - خانه فروغ الملک ( موزه هنر مشکین فام )

تعداد  : 4

   

آلبوم تصاوير :: خانه فروغ الملک ( موزه هنر مشکین فام )