نظرسنجي

شهروند گرامي نظر شما در مورد نام گذاري معابر و خيابانها چگونه است؟

عالي 17.0%
خوب 5.6%
متوسط 7.5%
ضعيف 69.3%


مشاهده نتايج

 
پروژه سد مخزنی تنگ سرخ
  • هدف از تهیه سد تنگ سرخ کنترل سیلاب با دوره بازگشت معین ، کاهش حجم سیلاب به سمت رودخانه خشک ذخیره سازی سیلاب وتأمین آب میباشد.این آب موردنیازباغات جهت توسعه فضاهای سبز وجنگل کاری وفضاهای تفریحی گردشگری در مجاور دریاچه تلطیف هوا وبهبود شرائط زیست محیطی واشتغال زائی بوده است، کاربرد فراوانی دارد.
  • کلیات طرح شامل :سازه سد از نوع سد خاکی با هسته رسی قائم و نزدیکترین گزینه مقاسیه ای با سازه مذکور سد بتون غلطکی بوده است ارتفاع سه 84متر طول تاج سد 650متر وعرض پی حداکثر 450 متر میباشد.پرده آب بند وسیستم انحراف کانال مستطیلی دوقلو به ابعاد 3.5*4 متر وسرریز از نوع آزاد دریچه دار با طول 23متر و دوره بازگشت کنترل سیلاب 1000ساله میباشد.
     » برآورد اجراء طرح 400میلیارد ریال 
     » مشاورین شرکتهای مهندسین مشاور آمایش آب و خاک – آبفن خاک آزما – آب موجان – رایان نقش – مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه شهران . تاريخ بروز رساني : سه شنبه 13/06/86 ساعت 08:58