خبرها

 • آگهي مناقصه عمومي
 • آگهي مناقصه عمومي
 • آگهي مزایده عمومي
 • و دگر بار محرم آمد، بوی عشق، بوی وفا ، بوی شهادت آمد
 • یک دستگاه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی جهت حمل و نقل جانبازان عزیز در نظر گرفته شد
 • تجدید آگهي مناقصه عمومي
 • آگهي مناقصه عمومي
 • تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات عمرانی توقفگاه شبانه اتوبوسرانی واقع در شهرک بهارستان (میانرود)
 • برگزاری نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک در دهه ولایت به روایت تصویر
 • برگزاری نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک در دهه ولایت
 • جستجو

  نظرسنجي

  بنظر شما کدام اقدام جهت افزایش کیفیت خدمات اتوبوسرانی در اولویت قرار دارد ؟

  نظارت بر نظم خطوط 34.0%
  بهبود رفتار رانندگان 27.9%
  بهبود نظافت اتوبوسها 7.2%
  افزایش تعداد اتوبوسها 30.9%


  مشاهده نتايج

  با عنایت به در دست اقدام بودن پرونده کـارکنانی که مشمول طرح بازنشستگی  مشاغل سخت و زیان آور می گردند ،  مقتضی است افرادی که دارای شرایط استفاده از این طرح می باشند به منظور تکمیل ،  ارسال و انجام  مراحل قانونی به امور اداری سازمان مراجعه نمایند.

  شرایط عمومی :

  1-داشتن سابقه 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در مشاغلی که جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردند. (تشخیص با کمیسون اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی )

  2-تکمیل و ارسال پرونده به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تصمیم گیری در کمیسیون های مربوطه ( فرآیند شماره یک  )

  3- پس از تایید و ارسال پرونده از اداره کار و  تعاون اجتماعی به سازمان بیمه تامین اجتماعی مراحل بعدی انجام می پذیرد ( فرآیند شماره  دو )

  ((شایان ذکر است سـازمـان فقط موظف به تکمیل و ارسال فـرم های درخواست و در صورت نیاز به ارسال پرونده پرسنلی (با درخواست کتبی اداره بیمه) بوده و نوبت رسیدگی به پرونده ها و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد پرونده های ارسالی توسط کمیسیون های مربوطه اداره تعاون کار و  رفاه اجتماعی و سازمان بیمه تامین اجتماعی انجام خواهد شد وسازمان اتوبوسرانی هیچگونه دخل یا تصرفی در مورد آراء صادر شده ندارد.))    

  ** فرایند شماره یک : سیر مراحل اداری تایید سابقه مشاغل سخت و زیان آور در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

  ** فرایند شماره 2 : سیر مراحل اداری تایید سابقه مشاغل سخت و زیان آور در سازمان تامین اجتماعی

                   

               تاريخ بروز رساني : شنبه 14/05/91 ساعت 09:29