آموزش شهروندی

 
 

نقشه خطوط

 

جستجوی خطوط

 

نظرسنجي

بنظر شما کدام اقدام جهت افزایش کیفیت خدمات اتوبوسرانی در اولویت قرار دارد ؟

نظارت بر نظم خطوط 26.7%
بهبود رفتار رانندگان 40.4%
بهبود نظافت اتوبوسها 5.8%
افزایش تعداد اتوبوسها 27.2%


مشاهده نتايج

 کارت بلیط

 تور مجازی
 
 آخرین خبرها
04/04/94 || سازمان اتوبوسرانی
مناقصه حمل روزانه 40.000 ليتر گازوئيل جهت اتوبوس هاي سازمان

سازمـان اتوبـوسراني شيـراز و حومـه در نظر دارد حمل روزانه 000/40 لیتر نفت گاز ( گازوئیل ) را از مبدأ ( انبار یک و دو شرکت پخش نفت و گاز ) به مقصد شیراز – شهرک والفجر، جایگاه سوخت سازمان اتوبوسرانی و جایگاه ولایت به آدرس پل فسا جنب میدان تره بار را به پی

24/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
برنامه آموزشی و آشنایی با مسائل ترافیکی و مسائل اخلاقی

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی برنامه آموزشی و آشنایی با مسائل ترافیکی و مسائل اخلاقی مورخ 19 خرداد در تالار آزادی برگزار گردید. .......

20/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مزايده عمومي

سازمـان اتوبـوسراني شهرداری شيـراز در نظر دارد تعداد 49 دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر یوتونگ و 10 دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر بنز 357 را طبق شرایط مزایده عمومی به صورت اجاره به اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای سابقه کار مفید در حمل و نقل عمومی ج

16/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي مناقصه عمومي

سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید تعداد یک دستگاه تست هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار (CNG) از نوع واتر جاکت (Water Jacket) و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید،

16/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
آگهي منافصه عمومي

سازمـان اتوبـوسراني شيـراز و حومـه در نظر دارد مدیریت تعداد 46 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور حفاظت و نگهبانی توقفگاه های سازمان (به مدت یکسال) را به پیمانکار واجد شرایط که مورد تایید نیروی انتظامی و حداقل دو سال سابقه کار مفید در انجام امور مرتبط داشته

06/03/94 || سازمان اتوبوسرانی
قرعه كشي استفاده كنندگان كارت شهروندي

ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 03/03/94از دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪ و رﺳﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎرژ آن از ﺗﺎرﯾﺦ 10/03/94ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺗﺎ 12 ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺮاز واﻗﻊ

 


 

امروز

شنبه 13/04/94


سازمان اتوبوسرانی
لینک های مرتبط-

آب و هوا

امروز شيراز   دما : 28 درجه


غروب خورشيد : 8:02 بعد از ظهر طلوع خورشيد : 6:03 صبح


*فردا*

حداقل دما : 21 درجه
حداكثر دما : 37 درجه